Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott http://www.biggeorge-reit.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Biggeorge REIT Nyrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-10-141300, email: info(at)biggeorgereit(dot)hu, tel: +36 1 225 2520).

A Honlappal kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbiakban rögzítjük:

A Honlap vagy bármely – innen közvetlenül elérhető – honlap megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

A Honlap vagy bármely – innen közvetlenül elérhető – honlap és az azokon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Biggeorge REIT Nyrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Honlapon vagy bármely – innen közvetlenül elérhető – honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Biggeorge REIT Nyrt. felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a honlapok használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Biggeorge REIT Nyrt. tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a Biggeorge REIT Nyrt. a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Biggeorge REIT Nyrt. kizárólag a Honlap látogatói által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a Honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Biggeorge REIT Nyrt. nyilvántartsa és kezelje. Részletes szabályokat a Honlapunkon található „Adatkezelési Tájékoztatóban” találhat.

Az Biggeorge REIT Nyrt. az ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. A honlappal kapcsolatos észrevételeit az info(at)biggeorgereit(dot)hu e-mail címre küldheti.